รายละเอียดการสมัคร

กำหนดการ เงื่อนไขการรับสมัคร และคุณสมบัติของผู้สมัคร

อ่านเพิ่ม

ผลตอบรับจากYP

สิ่งที่YP รุ่นก่อนๆได้รับ
และอยากบอกต่อ

อ่านเพิ่ม

Q&A

ข้อสงสัยต่างๆเกี่ยว
กับโครงการ YP

อ่านเพิ่ม

ข้อมูลโครงการ

ใช้เตรียมความพร้อมในการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ และ ตารางกิจกรรมต่างๆของ YP5

กำหนดการและรายชื่อ

กำหนดการโครงการมอบวุฒิบัตรนักศึกษาหลักสูตร


อ่านเพิ่ม

รายชื่อ(ยังไม่ประกาศ)

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่ ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2560


รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์

ผู้มีสิทธิสอบในวันที่ 27 พ.ค. 2560


อ่านเพิ่ม